Süttozu

Sütün ısıl işlemlerle kurutulması sonucu sadece içinde katı maddeler kalır ve buna süt tozu denir.
Kurutma işlemi sayesinde, diğer süt ürünlerine göre daha uzun bir raf ömrü vardır ve saklama/depolama şekli diğer süt ürünlerine göre daha kolaydır.
Süttozu yağlı ve yağsız olmak üzere 2 tipte üretilmektedir.
Serin ve kuru yerde saklanmalıdır
Raf ömrü: 1 yıl

Ürün
Net
Brüt
Palet
25 kg
25 kg
25.22 kg
30

Peyniraltı Suyu Tozu

Peyniraltı Suyu, peynir mayası kullanılarak peynir yapımı sırasında kazein ve yağın pıhtı olarak ayrılmasından sonra, geri kalan ve bileşimi peynir çeşidine ve yapım tekniğine bağlı olarak değişen sıvıdır. Peyniraltı Suyu içeriğindeki süt şekeri laktoz ve serum proteinlerince zengin gıda değeri yüksek kıymetli bir sudur.

Peynir altı suyu tozu, peynir oluşumu sırasında, çökeltiden süzülerek elde edilen sıvının ısıl işlemlerle toz haline getirilmesinden elde edilir.
% 50 Demineralize ve % 70 Demineralize Peyniraltı suyu tozu üretimi yapılmaktadır.

Serin ve kuru yerde saklanmalıdır
Raf ömrü: 1 yıl

Ürün
Net
Brüt
Palet
25 kg
25 kg
25.22 kg
30

share on